Geborgde Werkwijze

Geborgde werkwijze NINALOVESWINE

7 december 2021

Verantwoord alcoholverkoop is voor NINALOVESWINE erg belangrijk. NINALOVESWINE wil bij het bestellen van de wijnen geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe NINALOVESWINE invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij NINALOVESWINE wordt geborgd vanaf het moment van bestellen tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

1. Hoe NINALOVESWINE, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de maaltijd tot en met de bezorging;

2. Hoe NINALOVESWINE ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van NINALOVESWINE;

3. Hoe NINALOVESWINE controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.


1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

  • Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper voor het afrekenen aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn en wordt deze erop geattendeerd dat bij aflevering een leeftijdscontrole plaatsvindt.
  • Bij aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.
  • Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender.

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

  • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd betreffende deze geborgde werkwijze en worden hier regelmatig op gecontroleerd.
  • Onder aan onze site, in de footer staat het NIX18 logo met een link naar de site.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

  • Elke jaar wordt de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

4. Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?

Hartelijk dank voor je begrip. Mochten er nog vragen zijn over de geborgde werkwijze kun je ons altijd bereiken via:

info@ninaloveswine.com of via onze chat.